Nyheter

Flere klasser har satset på matpakkeuka. Å ta skolemåltidet på alvor er viktig for helse, trivsel og sosial læring.

I dag er elevene på skolen i opptil 8 timer hver dag. Dette gjelder også de minste elevene som deltar i skolefritidsordningen. Det sier seg selv at de i løpet av denne tiden har behov for mat og drikke både av ernærings-, helse- og trivselsmessige årsaker.
3.-4. kl. og 7. – 10. har tatt del i matpakkeuka. Under ser du et par bilder fra «fruktpausen» elevene arrangerte på slutten av uka. Fruktsalaten smakte fortreffelig!


(artikkel fortsetter under bildet).

fruitbreak_01

Undersøkelser viser at barn og unge som skofter måltider, får et dårligere kosthold med mye fett og sukker, og lite av enkelte næringsstoffer. Dette får konsekvenser for helsen på kort sikt ved at risikoen for overvekt, jernmangelanemi og tannråte øker. På lang sikt øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer og kreft. Gode skolematvaner bidrar til at barn og unge innarbeider gode matvaner som de tar med seg videre i livet.
Men matens rolle rekker langt utover rollen som tilførsel av næringsstoffer. Matkultur er en stor del av vår historie og vår kulturelle arv. Heller ikke den sosiale verdien til skolemåltidet bør undervurderes. Det å samles rundt et måltid er en viktig del av hyggen og samværet med andre. Skolemåltidet er derfor en viktig sosial og kulturell ramme som bør ivaretas.

Elever som ikke spiser et skikkelig måltid i løpet av skoledagen, går gjerne sultne. Sultne elever er mer urolige og ukonsentrerte, noe som går utover læringsmiljøet i hele klassen. Ansatte i skolen har erfart at ved å tilby elevene skikkelig mat når de ikke har matpakke med, blir undervisningsmiljøet roligere og samholdet på skolen bedre.

Skolen har ansvar for å legge til rette for at elevene får et sunt og trivelig skolemåltid. Ressurser til opprettelse og drift av matbod/kantine og til å sikre velorganiserte måltider, er lokale myndigheters ansvar.

Her er utdrag fra Retningslinjer for skolemåltidet i grunnskole og videregående skole:

Skolene bør tilby elevene:

Miminum 20 minutter matpause
Fullt tilsyn i matpausen i 1.-4.klasse, helst også på høyere klassetrinn
Frukt og grønnsaker
Lettmelk, ekstra lett lettmelk eller skummet melk
Enkel brødmat
Tilgang på kaldt drikkevann
Et trivelig spisemiljø
Måltider med maksimalt 3-4 timers mellomrom
Kantine eller matbod på ungdomsskole og videregående skole

Skolene bør ikke tilby elevene:
Brus og saft
Potetgull, snacks og godteri
Kaker, vafler og boller til daglig

Kilde: matpakkeuka.no

fruitbreak_02