Nyheter

Sabbaten 31. januar satte elever igjen preg på Gudstjenesten i Adventkirken.

Lovsangen ble ledet av jentene i klassen akkompagnert av blant annet elever på slagverk og gitar. Styring av lyd og videokanon var det elever som håndterte mesterlig. De stod også for flere andre praktiske oppgaver som kollekt og en overbevisende kollektapell.

Før prekenen presenterte de en dramatisering av Jesu lignelse om den uforstandige mann som bygde sitt hus på sand og den forstandige som bygde på fjell. Se bildet under. Tusen takk til elevene for flotte bidrag.

Gudstj_dramatise