minneste_01

«Min neste som meg selv » i Adventkirken i Tromsø
Lørdag 30. september hadde 5. og 6. klasse ansvar for gudstjenesten i Adventkirka. Det ble en ordentlig festgudstjeneste med sang, fortellinger, bibeltekster, dramatiseringer, dikt, presentasjoner og mye mer. Gjennom overskriften ”min neste som meg selv” fikk elevene vist betydningen av nestekjærlighet fra mange ulike vinkler.