nyhet_bonneuke_06

Det sies at man kan leve i ukevis uten mat, dager uten vann og sekunder uten luft, men ikke uten håp. Bibelen er spekket med vers om nettopp håp. Temaet for uka i år var «En vandring i håp». Livet kan på mange måter beskrives som en reise, og på en slik livsreise er håp essensielt.
Elevene fikk mulighet til å besøke et stillerom/bønnerom med ulike refleksjonsaktiviteter. På samlingene var sang og musikk en viktig felles bit av opplevelsen. Utenfor skolen satte elevene ned lys i et stort anker som var tråkket i snøen, for i Bibelen er ankeret et symbol på håp. Vi fikk også møte flere besøkende som kom for å snakke om ulike sider ved håp fra et Bibelsk perspektiv. Tore Wollan, tidliger pastor i Adventkirken i Tromsø og kristendomslærer ved skolen, hadde tatt turen opp fra Lillehammer for å møte elevene. Den entusiastiske Laila Egeli Austeng, barne- og ungdoms-pastor i Filadelfia, møtte også store og små i en inspirerende samtale om bønn. I tillegg besøkte Adventistsamfunnets leder i Nord-Norge, Reimar Vetne, klassene. I løpet av uka kunne alle skrive ned noen bønner på lapper og henge på et bønnekors. Dette korset var mot slutten av skoleuka helt dekket med lapper.

bonneuka-2006