nyhet_5_6_gudstj_sept07_07.jpg Ekrehagen skoles 5. og 6. -klassinger deltok i Gudstjenesten i Adventkirken i Tromsø Sabbaten 29. september. Deltakelsen er ment å gi elevene en naturlig opplevelse av bindeleddet mellom menighet og menighetskole. Kompetansemål fra bl.a. fagene norsk, musikk og krl får bein å stå på i kirken, og det å være til andres tjeneste – å gjøre verden til et litt bedre sted, ble satt på agendaen av klassen.

Adventkirken ser på alle som kommer på Gudstjenestene som likeverdige deltakere, og dette verdisynet kom tydelig fram ved at elevene i 5. og 6. trinn sammen med lærerne i klassen hadde forberedt bortimot hele Gudstjenesten selv. Pastor Reimar Vetne holdt et 10 minutters innlegg i et ellers svært variert program.

Temaet bistandsarbeid preget både sanger, tekster, dramatisering, innlegg og andakten. Elevene deltok nemlig i ADRAs hjelpeaksjon 2007 som bøssebærere.

Fattig – rik problematikken ble håndtert ut fra et Bibelsk perspektiv med blikk på realiteten i de landene ADRA Norge satser på i år.

Gudstjenesten var usedvanlig godt sydd sammen, og temaet ble belyst fra ulike vinklinger med et imponerende elevengasjement. Forsamlingen opplevde budskapet som relevant og interessant.

gudstj_5_6_29sept2007_.jpg

gudstj_5_6_29sept2007_1.jpg

gudstj_5_6_29sept2007_2.jpg

gudstj_5_6_29sept2007_3.jpg

gudstj_5_6_29sept2007_4.jpg

gudstj_5_6_29sept2007_5.jpg

gudstj_5_6_29sept2007_6.jpg

Foto: Sven Weum og ekrehagen.no