Hver høst arrangerer skolen en bønneuke der vi fokuserer på det mest sentrale i kristenlivet; Jesus og vårt personlige forhold til Ham. I år hadde vi kalt uka for Løftenes hus med utgangspunkt i Jesu ord: «I min fars hus er det mange rom…» fra Joh 14:1-3.

I en felles åpning i gymsalen mandag ga Petter elevene TO utfordringer:

1) De skulle fylle opp Løftenes hus med Guds løfter. De skulle m.a.o. skrive de flotteste Bibelløftene de visste på post-it-lapper og feste dem på et stort, rødt, men veldig tomt hus som skulle stå på veggen oppe i gangen

lofteneshus_nov07.jpg

2) De skulle være en hemmelig venn for en ansatt eller en elev hele uken. Fra en svær, svart og løfterik hatt fikk de trekke et navn, og alle skulle altså være hjelpsomme og greie, og kanskje gi en liten overraskelse eller to til den det gjaldt i løpet av uken, for den som gir, skal jo få, sier Jesus i Luk 6:38

Onsdag fikk elevene besøk av Nils Christian fra Jesuskirka som fortalte dem med friske bilder, musikk  og fortellinger om en venn de virkelig kunne stole på; nemlig Jesus. Torsdag og fredag fikk vi nytt besøk av Arne Kristian, pastor på Sortland. Han hadde også mye spennende på lur, sang, spilte og fortalte bl.a. om et av de største løftene vi har fått som kristne; løftet om Jesu gjenkomst.

Hele uka kunne elever og lærere besøke et spesielt bønne- og stillerom der de fikk være med på flere fargerike bønneaktiviteter. Filmer ble også brukt som utgangspunkt for samtale og diskusjon rundt hovedtemaet vårt. Fredag kl 12.00 rundet vi av Bønneuka med en felles samling i gymsalen og fikk se et storslagent Løftenes hus fullt av løfter som elevene hadde skrevet. Og akkurat slik Jesus er vår (hemmelige) venn som en dag vil åpenbare seg for oss, kunne også de som ville, avsløre hvem de hadde vært hemmelig venn for denne uken.  Det viste seg også at mange hadde fått seg en gledelig overraskelse akkurat slik Gud har mange overraskelser i vente for oss!

bonneuka_2007_NK_JK.jpg

bonneuka_2007_NK_ak.jpg