Melkebua er atter oppe og går. Prisene som gjelder dette halvåret er listet opp under. Vi har varer for salg allerede fra tirsdag 8. januar.

Vi oppmuntrer mange til å skaffe seg abonnement ettersom det er langt billigere enn å kjøpe med klipp. For å tegne abonnement, vær vennlig å returnere svarslippen nederst på arket i en konvolutt sammen med riktig beløp innen mandag 7. Januar 2008. Spesifiser også om det er skummet eller lett melk det skal abonneres på. Abonnementet gjelder for 102 skoledager, altså frem til sommeren. På dager da skolen er på tur, er det ikke anledning til å få abonnementet sitt. Siden skolehalvåret er på 106 dager, ser dere at disse dagene allerede er trukket fra.

Kontantsalg er 12,-.

Med vennlig Serge og 9kl.

MELK

Kort (20 klipp) 55 kr. (2,75 kr. pr. stk.)
Abonnement til sommeren: 191 kr. (1,87 kr. pr. stk.)

SJOKOLADEMELK

Abonnement til sommeren: 271 kr. (2,66 kr. pr. stk.)

(Nyttet!)
COCKTAIL

Mandag: Juice, Tirsdag: Go’morgen, Onsdag: Melk, Torsdag: Sjokolademelk, Fredag: Juice
Abonnement til sommeren: 723. kr. ( 21 uker)

JUICE

Kort (10 klipp) 100 kr. (10 kr. pr. stk.)
Abonnement til sommeren: 714 kr. (7. kr. pr. stk.)

GOD MORGEN YOGHURT

Kort (10 klipp) 90 kr. (9 kr. pr . stk.)
Abonnement til sommeren: 719 kr. (7.05 kr. pr. stk.)