fairplayjan08.jpg Ideen om et altruisme-skapende holdningsarbeid med «fair play» som slagord, ble iverksatt i 7. og 8. trinn allerede forrige skoleår. Både elevene og teamet så positive resultater av arbeidet, og dermed ble konseptet videreført. Serge, kontaktlærer for klassen, forteller at ideen handler om å vise en god holdning til klassemiljøet og gjøre det beste man kan for at alle skal ha det bra i klassen.

Det er elevene selv som stemmer frem månedens altruist. Den klassen kårer til «vinner», får beholde et vandretrofe som symbol på utpekelsen. Overrekkelsen gjøres litt høytidlig av rektor.

Det legges vekt på å ha en konfliktdempende rolle i klassemiljøet. Kommer man med oppmuntringer og viser positivitet i forhold til regler og forpliktelser, blir det lagt merke til av medelevene. – Det å løfte andre gjennom positiv atferd og styrke fellesskapet og «vi-følelsen», det å vise at man er en del av noe større enn seg sjøl ligger i bunnen, forteller Serge.

Elevene på bildet har klassen selv utpekt til verdige altruister så langt i dette skoleåret.

fairplayjan08_large.jpg

(Bokmålsordboka: altruis’me -n (utt -u-i-; fr, laget av filosofen A. Comte, av autrui ‘neste’, av lat. alter ‘annen’) uegennytte, nestekjærlighet, mots egoisme).