veggy_pic.jpg Etter et vellykket prøveprosjekt vil skolen fortsette å tilby elevene varm lunsj hver tirsdag etter vinterferien. Det vil være et velsmakende, varmt, vegetarisk måltid som serveres.

Tegn abonnement

Vi ordner dette ved at elevene tegner et abonnement som vil vare i 11 uker. Prisen er kr 40,- pr. måltid for barneskolen og kr 45,- for ungdomsskolen.

veggy_burg.jpg Abonnement for barneskolen, kr 440,- og kr 495,- for ungdomsskolen. Det er ikke anledning å kjøpe enkeltmåltid. Etter påmelding sender skolen regning.

Skolen lønner en lærer for å gjøre dette og maten blir tilnærmet selvkost.

Husk siste frist 1. april

Vi håper tilbudet blir godt mottatt hos dere, og vi starter allerede første dag etter ferien, tirsdag 1.april. Vi ber dere derfor snarest sende påmelding til eposten sekretaer(ætt)ekrehagen.no. Siste frist for å tegne abonnement er første skoledag etter påske- og vinterferien.