• 13. mai: Siste frist for innlevering av i slagordkonkurransen (slagordet vi roper i 17. mai-toget). Vinneren premieres.
  • Torsdag 15. mai kl 10.15 og fredag 16. mai kl.12.30: Skolen øver på å gå i 17. mai-tog
  • 16. mai: Opplysning om trekkfag skriftlig eksamen kl 09.00
  • 17. mai: Grunnlovsdag. Alle elevene og lærerne går i tog.
  • 28. – 29. mai: 9+10 klasse drar på telttur.
  • 12. eller 13. juni: Muntlig eksamen for avgangselevene
  • 16. juni: Middag for avgangsklassen
  • 19. juni: Avslutningsprogram for sommeren kl. 18.30
  • 20. juni: Siste skoledag