turn_ekre_small_2008.jpg Mange spreke, myke og spretne turnere gjorde årets gymnastiske våroppvisning torsdag 15. mai for de nesten 50 forventningsfulle tilskuerne, som bestod for det meste av familie og venner. «Her gjelder det at alle skal føle mestring, uansett førkompetanse,» forteller Anneli, som er mangeårig initiativtaker til arrangementet.

«Bevegelsesglede en naturlig del av livet»

Turnoppvisningen dreide seg om matterad der rulle, håndstående, hjul, stift med hjelp, araber flikkflakk ble utført. På trampetten vistes splitthopp og strekkhopp, og på kasse rulle og håndstående til rulle med hjelp. I svingstanga gjorde gymnastene en halv rotasjon fra knær over stanga til å lande på beina. Dette har de lært med hjelp av trenerne Petter, Maren og Anneli, assistert av noen av skolens elever som har bakgrunn i turn.

Ekrehagen turn tilbyr trening en gang i uka primært for skolens elever, men det tas imot barn utenfra skolen dersom det er plass. Anneli forklarer at hennes visjon med tilbudet er å plante i barna bevegelsesglede slik at fysisk aktivitet blir en naturlig del av livet. «Det er viktig at de tar det med seg når de blir voksne,» understreker hun ivrig, og mener stillesittekulturen trenger motvekt. «Vi prøver å få dem til å ha det gøy nesten uten å vite at de faktisk trener! Og så legger vi vekt på at alle skal føle mestring, uansett forutsetninger – slik at de overvinner seg selv.»

Ekrehagen turn er organisert under barne – og ungdomsaktivitene i Adventkirken i Tromsø, skolens eier, og får av den grunn låne skolens gymsal gratis.

ekre_turn_var2008.jpg

Bilder: Sven Weum