think_together_08.jpgKjære foreldre!

Velkommen til felles foreldremøte onsdag den 3. september, kl. 19.00-20.00

Sted: Gymnastikksalen, Ekrehagen Skole

Et nytt skoleår er i gang. Saker som angår skoleåret er tema for møtet.

1) Åpnings ord og toner v/Nils Christian og FAU leder Sven

2) Hjelpeaksjonen – orientering og fordeling v/Petter og Anneli

3) Skolen i år: info v/Liv

  • elevtall og demografi 08/09
  • lærene og SFO personalet
  • noen erfaringer: fleksibel arbeidsplantid, skolefrukt, varm lunsj
  • årsplanene: Nytt i år: indikatorer på høy, middels og lav måloppnåelse
  • Tidspunkt for foreldresamtaler kommende skoleår
  • Julemusikal

4) Skoleruta og foreldrehåndboka v/Petter

5) Foreldreansvar ved fellesarrangementer

Foreldre med barn i SFO møter til et lite orienteringsmøte kl. 20.00 – 20.30

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Liv Fønnebø
rektor