Ekrehagen skole ønsker hjertelig velkommen til 1. skoledag i skoleåret 2008/2009 i morgen 20. august klokken 8.30. Vi møtes til felles åpning i skolens gymsal før vi går til de respektive klasserommene.

Når det gjelder skoleskyss, skal fjorårets skolekort også benyttes i år. Hovedregelen er for øvrig at alle tas med til skolen første skoledag selv om de ikke har kort.

Vel møtt!