5_6_gudstjeneste_sept09_sma.jpgDen 20. september var temaet for Gudstjenesten i Adventkirken i Tromsø å være med på å hjelpe andre. Elevene var på skolen nylig svært engasjert i ADRAs landsomfattende dør-til-dør hjelpeaksjon `08, noe som inspirerte klassen til bl.a. å bidra med tre strålende sanger rundt temaet, ledelse av Gudstjenesten, kollektapell, bønn og lesning av bibeltekster. Her kan du både se og høre et lite utdrag fra programmet.

Klassen tok utgangspunkt i ADRA-Norges CD-skolesatsing kalt «Ikke like, men likevel.» De tre sangene elevene sang så fint, handler om verdiformidling og fattigdomsproblematikk, vennskap og solidaritet. CDen har playback til sangene, noe klassen benyttet seg av. Et flott bidrag til ADRAs arbeid på 6421,- kr ble samlet inn i kollektkurvene.

Talen ble holdt av menighetens pastor Tom Angelsen over samme tema. Du kan høre den ved å klikke her.

Last ned Flash-player for å se videoen.

Her synger 5. og 6. -klassingene

5_6_gudstjeneste_sept08_lar.jpg