Flere har etterspurt melkebuprisene for høsten 2008, og vi deler dem gjerne her på nettsiden i tillegg til papirinfoen gitt tidligere i høst. Kun klippekortprisene er tatt med. Klikk «Les mer.»

Kontantsalg: 12,-

Klippekort

MELK
Kort (20 klipp) 70 kr. (3.50 kr. pr. stk.)

SJOKOLADEMELK
(10 klipp) 70 kr. (7 kr. pr. stk.)

JUICE
Kort (10 klipp) 100 kr. (10 kr. pr. stk.)

GOD MORGEN YOGHURT
Kort (10 klipp) 100 kr. (10 kr. pr . stk.)

Betaling

Betaling kan skje enten via netbank eller kontant. Ved netbankbetaling gis utskrift av kvittering mot klippekort.

Kontonummeret: 47501396326