Det ble i dag bestemt at siste skoledag før jul blir torsdag 18. desember istedenfor fredag 19. desember. De tre undervisningstimene elevene mister på fredagen, tas inn etter jul i ulike prosjekter/turer som går ut over ordinær undervisningstid.

Dette medfører flere endringer i forhold til tidligere. For det første må elevene ta vask og rydding av egne klasserom før torsdagen. Vurderingsbøker/karakterbøker deles ut på torsdagen i ordinær skoletid. I tillegg må en stor del av opprydding etter julespillet skje umiddelbart etter julespillet og før servering av mat. For elevenes del gjelder det i hovedsak kostymer med rekvisita.

SFO vil være åpen hele fredagen fra kl 07.45 – 16.20. Dersom dere vet at dere ikke blir å benytte dere av SFO tilbudet denne dagen, kan det jo være greit for oss å få beskjed.

Så håper vi på en flott julemusikal på torsdag den 18. desember kl 18.30, der vi alle hygger oss. Dere vil få mer informasjon senere.