25032009334_small.jpgElever i 9. og 10. trinn ved Ekrehagen tok sølvplassering i en konkurranse i språkfaget fransk i mars 2009. De ble invitert til den franske ambassaden for å motta diplom og premie, og Bladet Tromsø kjørte en helside om sølvvinnerne. Dessverre lot det seg ikke gjøre for elevene å dra til ambassaden, men en markering ble gjort for elevene med bordtale fra rektor og kake. Se bilde av klassen og les reportasjen i Bladet Tromsø.

25032009334_large.jpg

Her er reportasjen i Bladet Tromsø. Klikk her for å åpne/laste den ned i pdf-format.

bladettromso-20090317_000_00_00-23.jpg