Felles foreldremøte 1. september

Kjære foreldre!

Takk for sist til «gamle» foreldre og velkommen til nye!

Skoleåret 09 /10 er godt i gang, og det er tid for felles foreldremøte.

Vi har felles foreldremøte for hele skolen tirsdag den 1. september kl. 19.00 – 20.30.

Vi møtes i gymsalen og følgende saker tas opp: