Skolen sender ut viktig informasjon på mail til dere foreldre. Dersom dere har fått ny mailadresse, ber vi om at vi får beskjed så snart som mulig slik at e-postlista er oppdatert. Nye foreldre bes også gjøre det samme. Send helst beskjed via skolens kontaktskjema.

Skolen benytter Google Apps School Edition for å administrere rundskrivslister. Din epost ligger trygt der, og vil aldri vises i epost fra skolen.

Tusen takk!