Gnistrende innsats av 9. og 10. på Gudstjeneste om integritet

Lørdag (sabbaten) 21. februar var de fleste 9. og 10. klassingene til stede i Adventkirken i Tromsø for å bidra i Gudstjenesten der. Elevene belyste temaet «integritet» gjennom sang og musikk, teknikkstyring, dramatisering og innlegg. Alle elevene er to ganger i året engasjert i å planlegge og gjennomføre deltakelse ved Gudstjenester i Adventkirken i Tromsø som en del av opplæringa. Se bildene her.