Til elever, foreldre, skoleledelse, lærere, skolekorps og andre. Her følger praktiske opplysninger for god gjennomføring av skoletoget.

1. Informasjon før 17. mai til alle som deltar i toget
Skolen formidler denne informasjonen i god tid før 17. mai til ovenstående.
Alle oppfordres til å ta med og vifte med flagg i toget.
Foreldre oppfordres til å delta i skoletoget.

2. Oppstilling i god tid før avgang
I år er skolegården ved Kongsbakken videregående skole opptatt i forbindelse med renovering av hovedbygningen.
Oppstillingsplass blir skolegården til Gyllenborg skole og Skolegata nedenfor.
Alle deltakerne må være ferdig oppstilt kl 10.15 i den oppsatte rekkefølge.
Politiet vil veilede på stedet.

3. Rekker på 4
Toget stiller opp og går i rekker på 4. Dette må voksne passe på underveis i toget.
Ved rekker på 2 vil toget erfaringsmessig bli så langt at tidsrammen lett sprekker.

4. Unngå strekk og tomrom i toget
Pass på å holde fast avstand til dem som går foran. Hvis ikke oppstår det lett strekk og tomrom i toget. Hvis dette likevel skulle skje, må de som går bak tomrommet, øke farten for å fylle toget snarest mulig. Dette må særlig voksne passe på underveis i toget.

5. Fullføre toget
Alle oppfordres til å fullføre hele togruta. Toget ender på Stortorget.

6. Øve på sanger og oppstilling
Skolene og foreldrene øver på sanger og oppstilling i rekker på 4. Særlig gjelder dette for de laveste klassetrinnene.

Vi ønsker alle en strålende nasjonaldag!

Vennlig hilsen
17. maikomitèen for Tromsøya