5. og 6. trinn fikk på Vitensenteret i Tromsø den 3. juni teste hvilken kjennskap de har til robotteknologi. I grupper på 3 bygget de en LEGO robot etter oppskrift. De fikk lage enkle programmer som testet robotens sensorer.

Klassen holdt ivrig på i et par timer med å bygge og programmere legorobotene. De klarte å fordele arbeidet på gruppene slik at alle fikk bygge, programmere og teste roboten.

Målet med besøke var at elevene skulle være med å planlegge, bygge og teste mekaniske leker, beskrive ulike bevegelser i lekene og prinsipper for mekaniske overføringer.

Takk til Thomas ved Vitensenteret for flott opplegg!