Rune Knutsen rektor for skoleåret 2010/2011

Ekrehagen skoles rektor for skoleåret 2010/2011 er Rune Knutsen. Han har arbeidet som lærer ved skolen i over ti år, og har takket ja til rektor-jobben for inneværende år. Sammen med inspektør Petter Moltzau, utgjør disse to skolens ledelse. Rune har allerede tatt fatt på oppgaven, men den formelle ansettelsen skjer på Skolestyremøte 16. august…