Kjære foreldre!

Takk for sist til ”gamle” foreldre og velkommen til nye! Skoleåret 10 /11 er godt i gang, og det er tid for felles foreldremøte.

Vi har felles foreldremøte for hele skolen tirsdag den 31. august kl. 19.00 – 20.30.

Vi møtes i gymsalen, og følgende saker tas opp:

  • Ord for dagen v/ Tom Angelsen
  • Introduksjon av lærerne
  • Foreldrerollen
  • Informasjon om nye ting ved skolen dette skoleåret
  • Innkjøringen til skolen. HMS
  • Hjelpeaksjon 2010 – 3 aksjonsdager: Fordeling av sjåfører og biler samt forskyving av skoledagen. Info om ordning ved kjøring
  • Valg av FAU-leder og vara
  • Skoleruta for skoleåret 10/11 + foreldrehåndboken
  • Eventuelt

Foreldre med barn i SFO møter til en kort orientering umiddelbart etter at felles foreldremøte er slutt v/ Marianne

Vel møtt!!

Vennlig hilsen

Rune Knutsen
rektor

Minner om klasseforeldremøtene:

tirsdag 31. aug. kl. 18.00 – foreldremøte for 1+2 klasse
tirsdag 31. aug. kl. 18.00 – foreldremøte for 5+6 klasse
tirsdag 31. aug. kl. 19.00 – felles foreldremøte i gymsalen. Møte for SFO like etter
tirsdag 31. aug. kl. 20.30 – foreldremøte for 9+10 klasse

onsdag 1. sept. – Fjelldag for skolen
onsdag 1. sept. kl. 18.00 – foreldremøte for 3+4 klasse
onsdag 1. sept. kl. 18.00 – foreldremøte for 7+8 klasse

Dere finner disse datoene i skoleruta her på Ekrehagen skoles nettside.

Last ned dette infoskrivet som pdf-fil