Som dere kanskje har sett, er det kommet opp to nye skilt ved innkjøringen til skolen. Begge skiltene omhandler parkering. Her er en forklaring knyttet til skiltene.

Vi ønsker ikke at noen parkerer ved muren eller i området rundt skolebakken (bakken som går opp til skoleplassen). Vi ønsker ikke at noen parkerer i svingen eller umiddelbart etter svingen like etter innkjøringen til skolen (hele det innsnevrede området foran garasjen).

Ettersom vi er en skole, er vi pålagt å sikre at utrykningskjøretøyer kan nå fram, noe vi ikke kan garantere hvis biler står i veien. I tillegg medfører parkerte biler i disse områdene ekstra hindringer både for billister og gående, og utgjør derfor en fare, kanskje særlig for barn som ferdes her.

Ekrehagen Barnehage innfører nå rygging inn på sine parkeringsplasser. Mange norske bedrifter pålegger sine ansatte og besøkende å rygge inn på parkeringsplasser, ettersom sannsynligheten for påkjørsel og personskade er betydelig mindre når man rygger inn på en parkeringsplass enn når man rygger ut. Kanskje er det noe å tenke på for oss alle.

Forhåpentligvis vil disse forholdsvis enkle tiltakene gjøre trafikksituasjonen noe tryggere for skolebarn som beveger seg i området. Vi er ikke tilfredse med trafikksituasjonen slik den er i dag, og har allerede innledet dialog med barnehagen og kommunen for å prøve å finne en løsning.
Takk for at dere viser hensyn, og for at dere tenker på våre elevers sikkerhet.

Med vennlig hilsen
Rune Knutsen, rektor