Ekrehagen skoles rektor for skoleåret 2010/2011 er Rune Knutsen. Han har arbeidet som lærer ved skolen i over ti år, og har takket ja til rektor-jobben for inneværende år. Sammen med inspektør Petter Moltzau, utgjør disse to skolens ledelse.

Rune har allerede tatt fatt på oppgaven, men den formelle ansettelsen skjer på Skolestyremøte 16. august 2010.