20.-24. september var Ekrehagen skoles 9. klasse på Vegårdstun leirsted, like ved Risør, sammen med rundt 90 niendeklassinger fra de andre menighetsskolene drevet av Syvendedags Adventistsamfunnet i Norge. Her fikk 9. klassingene anledning til å lete etter svar på spørsmål som er viktige for dem. Viktige tema som ble tatt opp var identitet, tro, valg, tilgivelse og framtid.

Turen inngår som en del av kristendoms- og samfunnsfagsundervisningen. Det ble et program med action hele dagen: sport, undervisning, turer, bading, leker, musikk og mye annet sosialt.

Blant en rekke høydepunkter var Finn Andersens levende gjenfortelling om Josefs møte med ”Potimor”, en opplevelse elevene nok vil ta med seg.

Dagen startet kl. 08.00 med påfølgende frokost, andakt, ”dagens helt”, gruppearbeid, fysiske aktiviteter, varmmat, plikt, sport, lek og samlinger helt fram til leggetid i halv tolv-tiden.

Den siste kvelden hørtes mistenkelige elg-lignende lyder fra skogen, og ”elgjakten”, der lærerne var fritt vilt, var i gang. Lærerne ble jaktet på, fanget og slept med til slakteriet for veiing.

Fotograf:  Fredrik Vänskä