I forbindelse med ADRAs hjelpeaksjon 2010, fikk skolen besøk av ADRAs Gry Haugen som for øvrig er tidligere lærer ved skolen. Hun intervjuet fire innsatsvillige i 7. og 8. klasse etter presentasjonen av årets fokusprosjekt i Etiopia. Les intervjuet på adranorge.no

Her er et skjermskudd av intervjuet (kilde: adranorge.no)