Info

Du som forelder er helt sikkert kjent med at ditt foreldreengasjement og et godt hjem-skole-samarbeid har mye å si for barnas resultater, trivsel og holdninger til skolen. Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er Kunnskapsdepartementets rådgivende organ for hjem-skole-samarbeid.

FUG får mange henvendelser fra foreldre som ønsker å vite mer om hvordan de kan engasjere seg for å bidra til økt innsats og trivsel. Dette har FUG mye stoff om på sine nettsider; www.fug.no. På sidene finner du også materiell og skoleringsopplegg for foreldre.

Hørt om foreldreplakaten? Her er den!