for torsdag den 16. juni kl 18.30 blir det feststemt sommeravslutningsprogram i gymsalen på skolen.

Hjertelig velkommen til mamma & pappa, onkel & tante, bestemor & bestefar og andre gode venner.

Til slutt en oppfordring fra FAU om at alle familiene tar med seg noe godt å spise i samsvar med skolens profil.. Maten settes som vanlig serveringsklar på skolekjøkkenet før arrangementet begynner.

Hilsen lærere og elever ved Ekrehagen