Skolen er så heldige å ha en bønnegruppe som ber for skolen og for alle som er tilknyttet skolen. De ber gjerne for konkrete saker, dersom de får innspill om det. Nå er det mulig å komme med bønneønsker via skolens hjemmeside.

Nederst til høyre på forsiden finner man lenken «bønneønske». Her er det mulig å komme med innspill om temaer eller hva det skal være som dere ønsker at gruppen skal be om eller for. Innspill blir selvsagt behandlet anonymt, og det er mulig å være fullstendig anonym i henvendelsen. Dere finner mer på https://ekrehagen.no/bonneonske/