Modig. Uredd. Dristig. Vågal. Mange ord kan brukes om det som har vært månedens verdi på skolen. Gjennom plakater på veggene og andakter i klassene har vi løftet fram mot som noe viktig.

Vi startet ut med fellessamling i gymsalen hvor vi fikk høre historien om Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Disse unge mennene kom i en situasjon der deres meninger og overbevisning ble satt på prøve. Enten måtte de tilbe gudebildet som kongen hadde satt opp eller så ville de bli kastet i ildovnen. Guttene valgte å stå fast og ble kastet i ilden, men Gud reddet dem.

Oppfordringen til oss er å våge å stå for det vi tror eller mener selv om det kan koste oss. Bibelen gir oss mange flere forbilder i og oppfordringer til å være modige.

«Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet!
For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»  Josva 1,9