NyheterTemauker

Denne uka har det vært bønneuke på skolen. Dette er en årlig begivenhet hvor fokus settes på skolens åndelige verdier. I år var tema for uka fortellingen om Josef i Det gamle testamentet. Denne historien inneholder veldig masse dramatikk og spesielle hendelser samtidig som den også har mye å lære oss om å leve livet, ta gode valg, hvordan møte utfordringer etc.

Det litt spesielle denne gangen var at vi fikk besøk fra eldgammel tid. Ingen ringere enn Jakob selv, faren til Josef, dukket opp på skolen. Etter hvert fikk vi også hilse på Josef, og disse to fortalte historien på en måte hverken lærere eller elever hadde vært med på før. Å høre den som har opplevd noe dramatisk fortelle om det selv, er jo spesielt, og elevene satt på samlinger hver dag og hørte Jakob (og senere Josef), for anledningen spilt av Tore Wollan, fortelle historien slik at den kom til live på en helt ny måte. Han har også utseende med seg i forhold til å virke troverdig i rollen som en av patriarkene (se bildene), og kanskje lurte noen av elevene på om de faktisk hadde fått gammeltestamentlig besøk.

Flere andre aktiviteter har foregått i løpet av uka. Noen klasser lagde fine dioramaer fra fortellingen, mens andre forberedte sang. Onsdag hadde vi felles høsttakkefest i gymsalen hvor det var dekt langbord og hele skolen spiste sammen. Også bønnerommet var åpent gjennom uka. Her tar elevene i bruk flere sanser og virkemidler for å reflektere over temaene i uka. Under kan du se noen bilder, både fra fellessamlingene og bønnerommet, samt noen av produktene elevene har laget.