Film-snutterNyheter

JulemusikalFør jul fremførte skolen julemusikalen «Hva har hendt?» Det var hele fire år siden forrige musikalprosjekt, og det var spennende å gå i gang med et så stort opplegg igjen. I mange uker ble deler av skoledagene brukt til forberedelser. Elevene hadde valgt grupper etter interesse og drev med enten dans, drama, sang, band, kulisser/kostymer eller lyd/lys. Etter hvert som den store dagen nærmet seg, økte også presset for å få alt klart til fremføringen. Både lærere og elever stod på og kom i mål med en fantastisk forestilling.

Musikalen tar utgangspunkt i det velkjente juleevangeliet, men drar også historien inn i vår tid og peker framover på håpet og forventningen om at Jesus kommer tilbake igjen.

Skuespillerne er jo de som blir mest synlig for dem som kommer og ser på forestillingen. Men bak en forestilling som denne ligger masse jobb fra alle, også de som ikke vises i det hele tatt. Uten bandet, lyd/lys-teknikere, kulissemakere og kostymesyere hadde det ikke blitt så bra. På den måten er hele prosjektet også en måte å lære betydningen av at mange forskjellige samarbeider.

Under kan du se noen filmklipp fra musikalen.