Nyheter

Ofte blir ord i ei lærebok bare tørr teori. Bilder kan hjelpe, men i boka er det meste likevel forminsket og gir ikke det samme inntrykket som å se og oppleve i virkeligheten. Dette gjorde 5. og 6. klasse noe med da de skulle lære om David og Goliat. Hvor høy var Goliat egentlig? Læreboka sa litt over 2,7 m. Med egen utregning fant de ut at han skulle være 3,25 m. Vel og bra, men hvordan så det ut på ordentlig? Med et kompromiss mellom lærebok og egen utregning som utgangspunkt, laget de en figur av Goliat på 2,8 m. Da produktet var ferdig og skulle henges opp, dukket det opp et nytt problem. Ingen vegger i klasserommet var høye nok. Til slutt fant de en vegg i trapperommet ned til 1. etasje hvor figuren kunne henges opp. Under kan du se bilder av dette.CIMG4533

CIMG4533 - Kopi