Nyheter

Det har vært stortingsvalg denne uka, noe mange av elevene også har vært opptatt av. 9. og 10. klasse gjennomførte sin egen debatt mandag morgen, med påfølgende skolevalg for 5. – 10. trinn. Elevene gikk inn i roller som representanter for ulike partier og hadde satt seg grundig inn i politikken. De fikk innlede kort før det ble gitt mye rom til spørsmål fra salen. Her hadde de andre klassene gjort et godt forarbeid og tok opp mange saker innen skole, miljø og helse. Det ble Miljøpartiet de grønne som gikk av med valgseieren på skolen.