Nyheter

I november er månedens verdi på skolen samarbeid. 3. og 4. klasse hadde ansvaret for fellessamling i gymsalen sist fredag. Vi fikk her presentert noen tanker om hva samarbeid er. Elevene leste, spilte drama og sang. Rektor Rune holdt en inspirerende andakt hvor han trakk fram eksempler på samarbeid i dyreriket. Spesielt samarbeidet mellom ei reke og en fisk ble presentert som eksempel på hvor bra det er å samarbeide.

Er du innom skolen, vil du også kunne se plakater på veggene som belyser verdien samarbeid.

Under kan du se noen bilder fra andakten.