NyheterTemauker

I bønneuka var temaet Guds rustning. Dette står det om Bibelen, i Paulus’ brev til efeserne. Elevene skulle i løpet av uka bli kjent med Paulus og hans misjonsreiser, samt sette seg inn i hva Guds rustning er og hva det vil si å ta på seg denne. Mandag var elevene fra 1. til 6. klasse delt i aldersblandede grupper og gikk rundt på forskjellige stasjoner der de lærte om Paulus. 5. og 6. klasse laget store plakater av en soldat med rustning og forklaringer til delene av Guds rustning som de hadde lest om; sannhetens belte, rettferdighetens brynje, fredens evangelium som sko på føttene, troens skjold, frelsens hjelm og Åndens sverd som er Guds ord. Under kan du se noen bilder fra arbeidet.