Nyheter

De siste ukene har skolens nye PCer blitt klare til bruk og elevene er storfornøyde. Etter mange år med datasal som alle elever har delt på, er skolen nå kraftig oppgradert på dette området. Ikke bare får elevene mye bedre tilgang på dataressurser i undervisningen, skolen får også frigjort arealer som nå kan benyttes til andre ting.

Glade elever med ny PC

Alle elever i 7.-10.klasse har nå hver sin bærbare maskin som de disponerer . I tillegg har 1.-6.klasse et klassesett som de skal dele på. Med bare tre klasser som skal dele, er det også her svært god PC-dekning. Dette gir nye og bedre muligheter til å utvikle de digitale ferdighetene som ligger i læreplanen. Rektor fremhever at opplæring og arbeid i de vanligste programmene, som tekstbehandler og regneark nå vil foregå på en mye mer hensiktsmessig måte. I motsetning til i datasalen vil elevene kunne se instruksjon og eksempler på smartboarden samtidig som de jobber på sin egen maskin. I tillegg vil elevenes arbeid få en helt annen kontinuitet da elevene har tilgang til tingene sine overalt, både hjemme og på skolen.

PCene lader i datatralla

Datatralle med bærbare PCer

En slik nyvinning er selvfølgelig ikke helt problemfri. Med bærbart utstyr som skal fraktes i mellom, regner vi med en hel del slitasje.  Nettforbindelsen som i stor grad vil være trådløs er et annet område som kan by på utfordringer. Det har selvfølgelig flest fordeler, men trådløst er gjerne mer ustabilt enn et kablet nettverk. I tillegg dukker faren for uoppmerksomme og distraherte elever opp. I de videregående skolene, som har hatt 1:1 bærbare datamaskiner til elevene noen år, har undersøkelser vist at opptil 70 % av elevene i timene surfer på nettsteder som ikke er relatert til undervisningen. Det stiller nye og store krav til klasseledelse for å unngå dette, og skolen har vært tydelig på at det er læreren som styrer når PCene skal brukes og ikke. Med mange elever på nett, vil det også være behov for større kapasitet på internettforbindelsen, noe som jobbes hardt med å få til.

Til tross for utfordringene, tror vi at nyanskaffelsen skal føre til mest positiv effekt i form av økt motivasjon og læring hos elevene.

 

 

 

 

Elever jobber ivrig på nye PCer

 

Datasalen som snart er historie

Datasalen som snart er historie