Velkommen til nytt skoleår!

Mandag 19. august klokken 08.30 møtes vi i gymsalen og ønsker hverandre velkommen. Så går vi til klasserommene og fortsetter dagen klassevis. Første skoledag avsluttes klokken 13. SFO har vanlig åpningstid utover ettermiddagen. Vi gleder oss til å treffe dere! Hilsen rektor Adelinn og alle lærerne