Offisiell hjemmeside: adventkirkentromso.no.

Menigheten satser på barn og unges utdanning

Ekrehagen skole eies og drives av en forening bestående av Adventistkirken i Tromsø og Adventistsamfunnet Nordnorsk distrikt. Skolen er menighetens største satsing på barn og unge, og tar sikte på å gi barn og ungdom et grunnskoletilbud innenfor adventistkirkens skolefilosofi.

Menigheten satser på barn og unge gjennom bl.a. speiderarbeid og tenåringslagsarbeid.

Sabbatskole og gudstjenester

Barna på skolen med foreldre er selvsagt hjertelig velkommen i kirka i Parkgata 35 i sentrum hver lørdag til barnesabbatskole og bibelstudium kl. 10 og gudstjeneste kl. 11.15.

Barnesabbatskolen har klasser etter aldersgruppene 0-3 år, 4-6 år, 7-9, 10-12 og en ungdomsklasse. Læreverkene som benyttes er svært gode og moderne. Du kan bestille hefter tilrettelagt på norsk fra Norsk Bokforlag.

I kirka tilbys også bibelstudium for voksne der samtale og dialog rundt emner i Bibelen er fokus. Det er flere grupper. Les studiemateriellet på www.bibelstudier.no.

Skoleklassene deltar i gudstjenesteprogrammene og i omsorgsprosjekt

Menigheten, elever, lærere og foreldre gleder seg til klassenes gudtjenestedeltakelse. Hver klasse bidrar en gang i halvåret, og dermed er vi så heldige å integrere skolebarna i menigheten opp mot 8-10 gudstjenester i året. Noen av de høyere trinnene har også omsorgsprosjekter.

Offisiell hjemmeside for Adventistsamfunnet i Norge www.adventist.no.
Offisiell hjemmeside for Adventistsamfunnet på verdensbasis www.adventist.org.