ADMINISTRASJON

Petter Moltzau

inspektør

Pauline Ottosen

sekretær

Adelinn Fønnebø

rektor

PEDAGOGISK PERSONALE

Anita Kristin Hagerup
Anneli Hansen

lærer

Christine Wiik

lærer

Grete Fjellstad

lærer

Gunnhild Stave

lærer

Inger Beate Bjølgerud

assistent, biblioteksansvarlig

Katrine Tjomsland
Line Edvardsen
Line H. Saveski

lærer

Lisa Bayard

lærer

Lukas Kosner
Marianne Hansen

lærer

Marianne Schneider

lærer

Miriam Vikan

lærer

Mona Bakken

lærer

Nils Christian Tveiterås

lærer, webansvar

Ole Christian Vedvik
Peggy Ellingsen

lærer

Ranveig Fjellstad Olsen

lærer

Rune Knutsen

lærer

SFO

Annikken Småbach Henriksen
Daisy Puvanendran

sfo, assistent

Frida Strande Olsen
Kim Mikalsen

sfo, assistent

BIBLIOTEK

Inger Beate Bjølgerud

assistent, biblioteksansvarlig