ADMINISTRASJON

Adelinn Fønnebø

Rektor

Petter Moltzau

Inspektør

Pauline Ottosen

Sekretær

PEDAGOGISK PERSONALE

Anita Kristin Hagerup

Lærer

Anneli Hansen

Lærer

Christine Wik

Lærer

Darin Chadwick

Lærer

Grete Fjellstad

Lærer

Gunnhild Stave

Lærer

Iselin Nystad Voie

Lærer

Katrine Tjomsland

Lærer

Line Edvardsen

Lærer

Line Hjelland Saveski

Lærer

Lisa Bayard

Lærer

Lotte Nystad Liljebakk

Lærer

Lukas Kosner

Lærer

Marianne Hansen

Spesialpedagog

Marianne Schneider

Lærer

Miriam Vikan

lærer

Mona Bakken

Lærer

Nils Christian Tveiterås

lærer og IKT-ansvarlig

Ole Christian Vedvik

Lærer

Peggy Ellingsen

Lærer

Ranveig Fjellstad Olsen

Lærer

Rune Knutsen

Lærer

Tom Isaksen

Lærer

SFO

Daisy Puvanendran

Assisten, SFO

Magnus Thomassen

Assistent, SFO

Steffen Hansen

Assistent, SFO

BIBLIOTEK

Inger Beate Bjølgerud

Assistent, biblioteksansvarlig