ADMINISTRASJON

Rune Knutsen

rektor

Petter Moltzau

inspektør

Pauline Ottosen

sekretær

PEDAGOGISK PERSONALE

Adelinn Fønnebø

lærer

Anneli Hansen

lærer

Christine Wiik

lærer

Grete Fjellstad

lærer

Gunnhild Stave

lærer

Inger Beate Bjølgerud

assistent, biblioteksansvarlig

Jostein Paulsen

Lærer i valgfag trafikk

Line H. Saveski

lærer

Lisa Bayard

lærer

Liv Fønnebø

lærer

Marianne Hansen

lærer

Marianne Schneider

lærer

Miriam Vikan

lærer

Mona Bakken

lærer

Nils Christian Tveiterås

lærer, webansvar

Peggy Ellingsen

lærer

Ranveig Fjellstad Olsen

lærer

Tom Isaksen

lærer

Tore Andrè Gurandsrud

lærer

SFO

Adelinn Fønnebø

lærer

Daisy Puvanendran

sfo, assistent

Fredrik Schneider

sfo, assistent

Kim Mikalsen

sfo, assistent

Marianne Schneider

lærer

Pauline Ottosen

sekretær

BIBLIOTEK

Inger Beate Bjølgerud

assistent, biblioteksansvarlig