Gudstjeneste med toleranse i fokus

Hva har John Lennons sang Imagine i en gudstjeneste å gjøre? Du bør kanskje være en av dem som tok turen til Adventkirka lørdag 29. januar for å forstå det. Da hadde nemlig 9. og 10. klasse ansvaret for et strålende program med tema toleranse. Dette er også februartema i skolens verdiprogram og gudstjenesten ble dermed en liten forsmak på dette.

Litt himmel på jord med 1. til 4. klassingene

Elevene i 1. til 4. trinn fylte opp podiet på gudstjenesten i Adventkirken 26. februar, og kirkesalen var fullsatt. Gudstjenestens tema var «Himmelen», som elevene formidlet gjennom mye sang, dramatisering, deklamasjon av egne dikt og musikkinnslag fra enkeltelever. Pastor i Adventkirken i Tromsø, Tom Angelsen, holdt en andakt som formidlet at om vi lar Gud bruke oss her på jorda, kan det bli litt himmel her også. Les videre og se bilder og filmklipp fra elevenes bidrag samt pastorens andakt.

Gudstjeneste om å hjelpe mennesker i nød

Gudstjenesten i Adventkirken i Tromsø lørdag d. 25. september, satte elevene og lærererne i 5. og 6. trinn sitt preg på. Inspirert av ADRA Norges prosjekt om å bedre helsen for mødre og barn i Etiopia, var temaet for deres bidrag å hjelpe andre. Elevene ledet ut i lovsang, trådte til med godt innøvd akkompagnement på gitar, bass, trommer og synt, kom med kollektappell og leste vers fra Bibelen som understrekte budskapet om å hjelpe mennesker i nød. Viktigheten av å hjelpe andre kom også til uttrykk gjennom dramatiseringer. Les mer, se filmsnutt og bilder fra gudstjenesten.