Skolehelsetjenesten

Info om helsesykepleier:

Linda Borch

Tlf: 94 87 25 37

E-post: linda.borch@tromso.kommune.no

Til stede ved skolen torsdager kl 09.00-14.00

Årshjul for skolehelsetjenesten (pdf) »