Ekrehagen skole er en del av Adventistkirken i Tromsø. Siden 1910 har kirken hatt menighetsskole i byen. Kirkebygget som i dag er i Parkgata 35 stod ferdig 1948. Det var der skolen holdt til frem til Ekrehagen ble bygget i 1981. Skolen ble utvidet med et tilbygg i 2000.

I dag har skolen plass til i overkant av 80 elever. Skolen ligger i nærhet til naturen med gode turområder rett utenfor skolegården.

Klikk her for å lese mer om Adventistkirken

Finn oss på kartet