9. og 10. på temareise om 2. verdenskrig

Søndag 6. april drar 9. og 10. på en 9 dagers temareise med buss til Polen, Tyskland og Tsjekkia med fokus på fredsprosesser, nazismens konsentrasjonsleire, menneskerettigheter, demokrati, kreativitet og kultur. De får bl.a. guidet omvisning på KZ Sachsenhausen, Auschwitz II Birkenau, Auschwitz I, KZ Ravensbrück. De vil også få møte andregenerasjons tidsvitnet Johannes Brattlie.