Flagget til topps for lærerne

Lørdag var det Verdens lærerdag. Dette hadde ledelsen merket seg, og da elever og lærere møtte på skolen fredag morgen, var flagget heist. Inne stod rektor klar med rød rose og hyggelig kort til hver lærer. En svært hyggelig markering av innsatsen som gjøres av kollegiet.