Elevopptak: Her finner du informasjon om hvordan man søker plass og litt info om skolen.

FAU: Informasjon om skolens FAU og ansvar som FAU har.

Foreldrehåndbok: Håndbok med utdypende informasjon om skolen.

Skolehelsetjenesten: Årshjul for skolehelsetjenesten og kontaktinformasjon til helsesykepleier på skolen.

Ordensreglement: Skolens ordensreglement.

Klagerett og varsel: Informasjon om foresattes klagerett.