Adelinn Fønnebø

Rektor

Petter Moltzau

Inspektør

Pauline Ottosen

Sekretær