FAU Ekrehagen skole

Foreldremedvirkning

Foreldrene er sikret medvirkning i skolen gjennom rådsorganene –foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Skolestyret –og som klassekontakter. Alle foreldre som har barn ved skolen er automatisk medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet velger FAU-leder. FAU består av klassekontaktene som er foreldrerepresentanter på klassenivå. Leder for FAU velges på årsmøtet for foreldrerådet, som ved Ekrehagen legges til Felles foreldremøte. FAUleder er foreldrenes representant i Skolestyret med møte- og talerett, men ikke stemmerett. For å kunne inneha dette vervet, må hun/han være enig i skolens målsetting uttrykt i ”Tilpasning av Læreplanverket (Kunnskapsløftet)”.

Mer info om foreldremedvirkning på FUG’s hjemmesider.

Hva gjør FAU?

FAU skal

fremme fellesinteressene til foreldrene

medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø

• bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole

legge til rette for positiv utvikling hos elevene

• skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

 

Årets FAU 2018/19

Camilla Andreassen (1.kl) cibluefields@gmail.com
Åshild Moen Pedersen (2.kl) aamoen@hotmail.com
Astrid Karlsen (3.kl) diina1@hotmail.com
Jorunn Juliussen Ingilæ (4.kl, FAU-leder) fauleder@ekrehagen.no
Line Lindekleiv (5.kl) line_sko@hotmail.com
Darin Chadwick (6.kl) darin.chadwick@gmail.com
Mari-Ann Moen (7.kl) mariannnomo@gmail.com
Anzhela Larsen (8.kl) anzh-l@online.no
Unni Tollefsen (9.kl) ustolle@hotmail.no
Jorunn Lorentzen (10.kl) oddvkri@online.no

Foreldreutvalget har her laget en mal for gjennomføring av de ulike arrangementene som foreldre har ansvaret for i løpet av skoleåret.

1. og 2. klasse har ansvaret for sommeravslutning

3. og 4. klasse har ansvaret for matservering på 17. mai

5. og 6. klasse har ansvaret for lekene på 17. mai

7. og 8. klasse har ansvaret for matservering på juleavslutningen

9. og 10. klasse har ansvaret for servering på høstinnsamlingen

Kommer snart…

Info FAU

Foreldremedvirkning

Foreldrene er sikret medvirkning i skolen gjennom rådsorganene –foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) og Skolestyret –og som klassekontakter. Alle foreldre som har barn ved skolen er automatisk medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet velger FAU-leder. FAU består av klassekontaktene som er foreldrerepresentanter på klassenivå. Leder for FAU velges på årsmøtet for foreldrerådet, som ved Ekrehagen legges til Felles foreldremøte. FAUleder er foreldrenes representant i Skolestyret med møte- og talerett, men ikke stemmerett. For å kunne inneha dette vervet, må hun/han være enig i skolens målsetting uttrykt i ”Tilpasning av Læreplanverket (Kunnskapsløftet)”.

Mer info om foreldremedvirkning på FUG’s hjemmesider.

Hva gjør FAU?

FAU skal

fremme fellesinteressene til foreldrene

medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø

• bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole

legge til rette for positiv utvikling hos elevene

• skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

 

Årets FAU 2018/19

Camilla Andreassen (1.kl) cibluefields@gmail.com
Åshild Moen Pedersen (2.kl) aamoen@hotmail.com
Astrid Karlsen (3.kl) diina1@hotmail.com
Jorunn Juliussen Ingilæ (4.kl, FAU-leder) fauleder@ekrehagen.no
Line Lindekleiv (5.kl) line_sko@hotmail.com
Darin Chadwick (6.kl) darin.chadwick@gmail.com
Mari-Ann Moen (7.kl) mariannnomo@gmail.com
Anzhela Larsen (8.kl) anzh-l@online.no
Unni Tollefsen (9.kl) ustolle@hotmail.no
Jorunn Lorentzen (10.kl) oddvkri@online.no
Arrangementer

Foreldreutvalget har her laget en mal for gjennomføring av de ulike arrangementene som foreldre har ansvaret for i løpet av skoleåret.

1. og 2. klasse har ansvaret for sommeravslutning

3. og 4. klasse har ansvaret for matservering på 17. mai

5. og 6. klasse har ansvaret for lekene på 17. mai

7. og 8. klasse har ansvaret for matservering på juleavslutningen

9. og 10. klasse har ansvaret for servering på høstinnsamlingen

Referater
Vedtekter

Kommer snart…